Om gruppa

Gruppeleder:

Inger Fjellhaug: vinnespg@gmail.com

Ledere Flokken:

Inger Fjellhaug: vinnespg@gmail.com

Marita Nergård Gustad: marnerga@online.no

Siv Anita Krokstad: sivkrokstad@hotmail.com

Ledere: Troppen:

Lars Kjenstadbakk: larskjenstadbakk@hotmail.com

Glenn Pettersen: bpverdal@bunnpris.no

Kjell Åge Solli

Redaktør for hjemmesiden: Geir Ove Norum, gonorum@gmail.com

1. Vinne speidergruppe er en frivillig organisasjon som driver med barne- og ungdomsarbeid med fokus på å lære barn og ungdom mestring og gode opplevelser i naturen. Vi er organisert under Norges Speiderforbund og er en organisasjon som har vokst mye de siste årene.