Stifinnere / Aspiranter

Lars Kjenstadbakk - Kretsleir på Lutnes 2011
Lars Kjenstadbakk - Kretsleir på Lutnes 2011

Stifinnere er speidere fra 5. til 7. klasse.

LEDERE:

Glenn Joar Pettersen

Lars Kjenstadbakk

Stifinnere har møte hver tirsdag kl 19.00 - 20.00.

Stifinnere og Aspiranter

Møteplan høsten 2012