Ulvunger i Vinne 1976

Ulvunger i Vinne 1976

De første ulvungene i 1976.


Første rekke fra venstre:
Rune Pilskog, Tore Kårvatn, Lars Iver Valstad, Hans Ole Sandnes, Svein Erik Bakkan, Kennet Rannem, Jon Olav Vikan, Odd Tore Pedersen.
Andre rekke fra venstre:
Tor Arne Enes, Tore Bremseth, Oddmund Charles Nielssen, Arnfinn Stene, Arild Johansen, Reidar Berg, Ketil Sandmo, Georg Fredrik Mattingsdal, Thomas Rannem, Lars Melby.
Tredje rekke fra venstre:
Arne Sommervold, Vidar Bakkan Sende, Jon Arild Matberg, Jan Erik Storholmen, Ståle Røstad, Odd Arild Bakkan, Dag Ståle Larsen, Tore Kolsrød, Steingrim Holm, Frode Skrove.
Fjerde rekke fra venstre:
Per Olav Enes, Ketil Waldemar Fredin, Roger Holden, Frode Røstad, Frode Holm, Svein Olav Hallem, Petter Valseth, Per Arne Røstad.