Gruppeledere 1976

Fra venstre: Tor Weiseth, Oddrun Musum (Bakkan), Tove Pilskog, Turid Rannem og Marit A. Vikan
Fra venstre: Tor Weiseth, Oddrun Musum (Bakkan), Tove Pilskog, Turid Rannem og Marit A. Vikan

De første lederne i 1. Vinne speidergruppe