NYTT SPEIDERÅR 2012/13

"Æ è budd"
"Æ è budd"

Speider fra Sjetthølet!


Gamle og nye speidere er velkommen til et nytt speiderår tirsdag 28. august kl. 18.00. Både store og små møter til samme tid denne kvelden.

Med speiderhilsen

Inger Fjellhaug

tlf. 45634050