Årsmøtet 6. mars 2012

Vedlagt ligger referat fra årsmøtet 6. mars 2012, samt regnskap for 2011.

Årsmøtereferat 2011 060312
2011 regnskap